Sites Grátis no Comunidades.net Wordpress, Prestashop, Joomla e Drupal Grátis
Translate to English Translate to Spanish Translate to French Translate to German Translate to Italian Translate to Russian Translate to Chinese Translate to Japanese

Rating: 3.5/5 (470 votos)
ONLINE
1
Partilhe este Site...Donations for printing the Sacred Name Scriptures

Donați pentru tipărirea Scripturi cu Nume Sfinte

Donations for printing the Sacred Name Scriptures - Donați pentru tipărirea Scripturi cu Nume Sfinte

 

 


Capitolul 37
Capitolul 37

Capitolul 37

Întoarcerea lui Israel şi unirea celor două împărăţii

1. Mîna* lui יהוה YaHWeH a venit peste mine şi m-a luat, și Duhul** lui יהוה YaHWeH m-a pus în mijlocul unei văi pline de oase.

2. M-a făcut să trec pe lîngă ele, de jur împrejur, şi iată că erau foarte multe pe faţa văii şi erau uscate de tot.
3. El mi-a zis: „Fiul omului, vor putea oare oasele acestea să învie?” Eu am răspuns: „, יהוה YaHWeH Eylohim, Tu ştii* lucrul acesta!”

4. El mi-a zis: „Proroceşte despre oasele acestea şi spune-le: „Oase uscate, ascultaţi cuvîntul lui יהוה YaHWeH !
5. Aşa vorbeşte יהוה YaHWeH către oasele acestea: „Iată că voi face* să intre în voi Duh, şi veţi învia!

6. Vă voi da vine, voi face să crească pe voi carne, vă voi acoperi cu piele, voi pune Duh în voi, şi veţi învia. Şi veţi şti* că Eu sunt יהוה YaHWeH. ”

7. Am prorocit cum mi se poruncise. Şi pe cînd proroceam, s-a făcut un vuiet, şi iată că s-a făcut o mişcare, şi oasele s-au apropiat unele de altele!
8. M-am uitat şi iată că le-au venit vine, carnea a crescut şi le-a acoperit pielea pe deasupra; dar nu era încă Duh în ele.
9. El mi-a zis: „Proroceşte şi vorbeşte Duhului! Proroceşte, fiul omului, şi zi Duhului: „Aşa vorbeşte יהוה YaHWeH: „Duhule, vino* din cele patru vînturi, suflă peste morţii aceştia ca să învie!”

10. Am prorocit cum mi se poruncise. Şi a intrat* Duhul în ei, şi au înviat şi au stat pe picioare: era o oaste mare, foarte mare la număr.

11. El mi-a zis: „Fiul omului, oasele acestea sunt toată casa lui Israel. Iată că ei zic: „Ni s-au uscat oasele*, ni s-a dus nădejdea; suntem pierduţi!”

12. De aceea, proroceşte şi spune-le: „Aşa vorbeşte יהוה YaHWeH:  „Iată, vă voi deschide mormintele, vă voi scoate din mormintele voastre, poporul Meu*, şi vă voi aduce** iarăşi în ţara lui Israel.

13. Şi veţi şti că Eu sunt יהוה YaHWeH cînd vă voi deschide mormintele şi vă voi scoate din mormintele voastre, poporul Meu!
14. Voi pune Duhul Meu* în voi, şi veţi trăi; vă voi aşeza iarăşi în ţara voastră, şi veţi şti că Eu, יהוה YaHWeH am vorbit şi am şi făcut, zice יהוה YaHWeH. ”

15. Cuvîntul lui יהוה YaHWeH mi-a vorbit astfel:
16. „Fiul omului, ia* Un toiag şi scrie pe el: „Pentru Iuda şi pentru copiii** lui Israel care sunt  fraţii  lui.” Ia apoi un alt toiag şi scrie pe el: „Pentru Iosif, toiagul lui Efraim, şi pentru toată casa lui Israel care este fratele lui.”

17. După aceea, împreunează-le* unul cu altul, într-o singur toiag, aşa încît să fie una în mîna ta.

18. Şi cînd îţi vor zice copiii poporului tău: „Nu vrei* să ne lămureşti ce înseamnă lucrul acesta?”

19. să le răspunzi*: „Aşa vorbeşte יהוה YaHWeH: „Iată că voi lua toiagul** de lemn al lui Iosif, care este în mîna lui Efraim, şi al seminţiilor lui Israel care-i sunt fraţi, le voi uni cu toiagul lui Iuda şi voi face un singur toiag, aşa că vor fi una în mîna Mea.”

20. Toiegele de lemn pe care vei scrie să le ţii astfel în mîna ta, sub ochii* lor.

21. Şi să le spui: „Aşa vorbeşte יהוה YaHWeH: „Iată, voi lua* pe copiii lui Israel din mijlocul păgînilor la care s-au dus, îi voi strînge din toate părţile şi-i voi aduce înapoi în ţara lor.            

22. Voi face* din ei un singur neam în ţară, pe munţii lui Israel; toţi vor avea un singur** împărat şi nu vor mai fi două neamuri, nici nu vor mai fi împărţiţi în două împărăţii.

23. Nici nu* se vor mai spurca prin idolii lor, cu urîciunile lor şi cu toate fărădelegile lor. Îi voi scoate** din toate abaterile cu care au păcătuit şi-i voi curăţa; ei vor fi poporul Meu, şi Eu voi  fi יהוה YaHWeH Eylohim al lor.

24. Robul* Meu David va fi împărat peste ei, şi toţi vor avea un singur** păstor. Vor urma Poruncile Mele, vor păzi Legile Mele şi le vor împlini.

25. Vor locui* iarăşi în ţara pe care am dat-o robului Meu Iacov şi pe care au locuit-o şi părinţii voştri. Da, vor locui în ea, ei, copiii lor şi copiii copiilor lor pe vecie, şi Robul Meu** David va fi voievodul lor în veci.

26. Voi încheia cu ei un Legămînt de pace*, care va fi un Legămînt veşnic cu ei; îi voi sădi şi-i voi înmulţi**, şi voi pune Locaşul Meu cel Sfînt în mijlocul lor pentru totdeauna.

27. Locuinţa* Mea va fi între ei; Eu voi fi יהוה YaHWeH Eylohim** al lor, şi ei vor fi poporul Meu.

28. Şi păgînii vor şti* că Eu sunt יהוה YaHWeH care sfinţeşte** pe Israel, cînd Locaşul Meu cel Sfînt va fi pentru totdeauna în mijlocul lor.”