Sites Grátis no Comunidades.net Wordpress, Prestashop, Joomla e Drupal Grátis
Translate to English Translate to Spanish Translate to French Translate to German Translate to Italian Translate to Russian Translate to Chinese Translate to Japanese

Rating: 3.5/5 (470 votos)
ONLINE
1
Partilhe este Site...Donations for printing the Sacred Name Scriptures

Donați pentru tipărirea Scripturi cu Nume Sfinte

Donations for printing the Sacred Name Scriptures - Donați pentru tipărirea Scripturi cu Nume Sfinte

 

 


Capitolul 24
Capitolul 24

Capitolul 24

Preoţii împărţiţi în douăzeci şi patru de cete

1. Iată cetele fiilor lui Aaron. Fiii* lui Aaron: Nadab, Abihu, Eleazar şi Itamar.

2. Nadab* şi Abihu au murit înaintea tatălui lor, fără să aibă fii; şi Eleazar şi Itamar au împlinit slujba de preoţi.

3. David a împărţit pe fiii lui Aaron, rînduindu-i după slujba pe care aveau s-o facă; Ţadoc făcea parte din urmaşii lui Eleazar, şi Ahimelec, din urmaşii lui Itamar.

4. Printre fiii lui Eleazar s-au găsit mai multe căpetenii decît printre fiii lui Itamar, şi i-au împărţit aşa că fiii lui Eleazar aveau şaisprezece căpetenii de case părinteşti, şi fiii lui Itamar, opt căpetenii de case părinteşti.
5. I-au împărţit prin sorţi, între unii şi alţii, căci căpeteniile Sfîntului Locaş şi căpeteniile pentru Eylohim erau din fiii lui Eleazar şi din fiii lui Itamar.
6. Şemaia, fiul lui Netaneel, scriitorul, din seminţia lui Levi, i-a scris înaintea împăratului şi mai marilor, înaintea preotului Ţadoc şi Ahimelec, fiul lui Abiatar, şi înaintea căpeteniilor caselor părinteşti ale preoţilor şi leviţilor.
Au tras la sorţi cîte o casă părintească pentru Eleazar şi au tras şi cîte una pentru Itamar.
7. Cel dintîi sorţ a ieşit pentru Iehoiarib; al doilea, pentru Iedaia;
8. al treilea, pentru Harim; al patrulea, pentru Seorim;
9. al cincilea, pentru Malchia; al şaselea, pentru Miiamin;
10. al şaptelea, pentru Hacoţ; al optulea, pentru Abia*;

11. al nouălea, pentru Iosua; al zecelea, pentru Şecania;
12. al unsprezecelea, pentru Eliaşib; al doisprezecelea, pentru Iachim;
13. al treisprezecelea, pentru Hupa; al paisprezecelea, pentru Ieşebeab;

14. al cincisprezecelea, pentru Bilga; al şaisprezecelea, pentru Imer;
15. al şaptesprezecelea, pentru Hezir; al optsprezecelea, pentru Hapiţeţ;

16. al nouăsprezecelea, pentru Petahia; al douăzecilea, pentru Ezechiel;
17. al douăzeci şi unulea, pentru Iachin; al douăzeci şi doilea, pentru Gamul;
18. al douăzeci şi treilea, pentru Delaia; al douăzeci şi patrulea, pentru Maazia.
19. Acesta era şirul în care aveau să-şi facă slujba, ca să intre* în Casa lui יהוה YaHWeH, după rînduiala pusă de Aaron, tatăl lor, potrivit cu Poruncile pe care i le dăduse יהוה YaHWeH, Eylohim al lui Israel.

Căpeteniile leviţilor

20. Iată căpeteniile celorlalţi leviţi.  Din fiii lui Amram: Şubael*; din fiii lui Şubael: Iehdia;

21. din Rehabia*, din fiii lui Rehabia: căpetenia Işia.

22. Din iţehariţi: Şelomot; din fiii lui Şelomot*: Iahat.

23. Fiii lui* Hebron: Ieria; Amaria, al doilea; Iahaziel, al treilea; Iecameam, al patrulea.

24. Fiul lui Uziel: Mica; din fiii lui Mica: Şamir;
25. fratele lui Mica: Işia; din fiii lui Işia: Zaharia. 
26. Fiii lui Merari: Mahli şi Muşi, şi fiii fiului său Iaazia.
27. Fiii lui* Merari, ai fiului său Iaazia: Şoham, Zacur şi Ibri.

28. Din Mahli: Eleazar, care* n-a avut fii;

29. din Chis, fiii lui Chis: Ierahmeel.
30. Fiii lui* Muşi: Mahli, Eder şi Ierimot. Aceştia sunt fiii lui Levi, după casele lor părinteşti.

31. Şi ei, ca şi fraţii lor, fiii lui Aaron, au tras la sorţi înaintea împăratului David, înaintea lui Ţadoc şi Ahimelec, şi înaintea căpeteniilor caselor părinteşti ale preoţilor şi leviţilor, şi anume fiecare cap de casă întocmai ca cel mai mic din fraţii săi.