Sites Grátis no Comunidades.net Wordpress, Prestashop, Joomla e Drupal Grátis
Translate to English Translate to Spanish Translate to French Translate to German Translate to Italian Translate to Russian Translate to Chinese Translate to Japanese

Rating: 3.5/5 (474 votos)
ONLINE
1
Partilhe esta PáginaDonations for printing the Sacred Name Scriptures

Donați pentru tipărirea Scripturi cu Nume Sfinte

Donations for printing the Sacred Name Scriptures - Donați pentru tipărirea Scripturi cu Nume Sfinte

 

 


Capitolul 21
Capitolul 21

Capitolul 21

Văduva săracă

1. יהושע Yașua Şi-a ridicat ochii şi a* văzut pe nişte bogaţi care îşi aruncau darurile în vistierie.

2. A văzut şi pe o văduvă săracă, aruncînd acolo doi bănuţi.
3. Şi a zis: „Adevărat vă spun că* această văduvă săracă a aruncat mai mult decît toţi ceilalţi;

4. căci toţi aceştia au aruncat la daruri din prisosul lor; dar ea a aruncat, din sărăcia ei, tot ce avea ca să trăiască.”

Nimicirea Ierusalimului şi venirea Fiului omului

5. Pe cînd vorbeau unii* despre Templu, că era împodobit cu pietre frumoase şi daruri, יהושע Yașua a zis:

6. „Vor veni zile cînd nu va* rămîne aici piatră pe piatră care să nu fie dărîmată.”

7. „Învăţătorule”, L-au întrebat ei, „cînd se vor întîmpla toate aceste lucruri? Şi care va fi semnul cînd se vor întîmpla aceste lucruri?”
8. יהושע Yașua a răspuns: „Băgaţi de seamă* să nu vă amăgească cineva. Căci vor veni mulţi în Numele Meu şi vor zice: „Eu sunt  mîntuitorul” şi „Vremea se apropie.” Să nu mergeţi după ei.

9. Cînd veţi auzi de războaie şi de răscoale, să nu vă înpăimîntaţi; pentru că întîi trebuie să se întîmple aceste lucruri. Dar sfîrşitul nu va fi îndată.”
10. „Apoi*”, le-a zis El, „un neam se va scula împotriva altui neam, şi o împărăţie împotriva altei împărăţii.               

11. Pe alocuri vor fi mari cutremure de pămînt, foamete şi ciume; vor fi arătări înspăimîntătoare şi semne mari în cer.
12. Dar* înainte de toate acestea, vor pune mîinile pe voi şi vă vor prigoni: vă vor da pe mîna sinagogilor, vă vor arunca în** temniţe, vă vor tîrî înaintea împăraţilor şi înaintea dregătorilor, din♦♦ pricina Numelui Meu.

13. Aceste lucruri vi* se vor întîmpla ca să fiţi mărturie.

14. Ţineţi bine minte* să nu vă gîndiţi mai dinainte ce veţi răspunde;

15. căci vă voi da o gură şi o înţelepciune căreia nu-i vor putea răspunde, nici sta împotrivă* toţi potrivnicii voştri.      

16. Veţi* fi daţi în mîinile lor pînă şi de părinţii, fraţii, rudele şi prietenii voştri; şi vor omorî pe mulţi** dintre voi.

17. Veţi* fi urîţi de toţi din pricina Numelui Meu.

18. Dar* niciun păr din cap nu vi se va pierde.

19. Prin răbdarea voastră, vă veţi cîştiga sufletele voastre.

Îndemn la veghere

20. Cînd* veţi vedea Ierusalimul înconjurat de oşti, să ştiţi că atunci pustiirea lui este aproape.

21. Atunci, cei din Iudeea să fugă la munţi, cei din mijlocul Ierusalimului să iasă afară din el, şi cei de prin ogoare să nu intre în el.
22. Căci zilele acelea vor fi zile de răzbunare, ca să* se împlinească tot ce este scris.

23. Vai* de femeile care vor fi însărcinate şi de cele ce vor da ţîţă în acele zile! Pentru că va fi o strîmtorare mare în ţară şi mînie împotriva norodului acestuia.

24. Vor cădea sub ascuţişul sabiei, vor fi luaţi robi printre toate neamurile; şi Ierusalimul va fi călcat în picioare de păgîni, pînă* se vor împlini vremurile păgînilor.

25. Vor* fi semne în soare, în lună şi în stele. Şi pe pămînt va fi strîmtorare printre păgîni, care nu vor şti ce să facă la auzul urletului mării şi al valurilor;

26. oamenii îşi vor da sufletul de groază, în aşteptarea lucrurilor care se vor întîmpla pe pămînt; căci* puterile cerurilor vor fi clătinate.

27. Atunci vor vedea pe Fiul omului venind* pe un nor cu putere şi slavă mare.

28. Cînd vor începe să se întîmple aceste lucruri, să vă uitaţi în sus şi să vă ridicaţi capetele, pentru că izbăvirea voastră se* apropie.”

29. Şi* le-a spus o pildă: „Vedeţi smochinul şi toţi copacii.

30. Cînd înfrunzesc, şi-i vedeţi, voi singuri cunoaşteţi că de acum vara este aproape.
31. Tot aşa, cînd veţi vedea întîmplîndu-se aceste lucruri, să ştiţi că Împărăţia lui  יהוה YaHWeH este aproape.
32. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta, pînă cînd se vor împlini toate aceste lucruri.
33. Cerul* şi pămîntul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.

34. Luaţi seama* la voi înşivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mîncare şi băutură şi cu îngrijorările vieţii acesteia, şi astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră.

35. Căci ziua aceea va veni ca* un laţ peste toţi cei ce locuiesc pe toată faţa pămîntului.

36. Vegheaţi, dar, în tot timpul* şi rugaţi-vă**, ca să aveţi putere să scăpaţi de toate lucrurile acestea care se vor întîmpla şi să staţi în picioare înaintea Fiului Omului.”

37. Ziua, יהושע Yașua învăţa* pe norod în Templu, iar** noaptea Se ducea de o petrecea pe muntele care se cheamă Muntele Măslinilor.

38. Şi tot norodul venea dis-de-dimineaţă la El în Templu, ca să-L asculte.