Sites Grátis no Comunidades.net
Translate to English Translate to Spanish Translate to French Translate to German Translate to Italian Translate to Russian Translate to Chinese Translate to Japanese

Rating: 3.5/5 (470 votos)
ONLINE
1
Partilhe este Site...Donations for printing the Sacred Name Scriptures

Donați pentru tipărirea Scripturi cu Nume Sfinte

Donations for printing the Sacred Name Scriptures - Donați pentru tipărirea Scripturi cu Nume Sfinte

 

 


Capitolul 14
Capitolul 14

Capitolul 14

1. Iată, vine ziua* lui יהוה YaHWeH, când prăzile tale vor fi împărţite în mijlocul tău.

2. Atunci voi strânge* toate popoarele la război împotriva Ierusalimului. Cetatea va fi luată, casele** vor fi jefuite, şi femeile, batjocorite; jumătate din cetate va merge în robie, dar rămăşiţa poporului nu va fi nimicită cu desăvârşire din cetate.

3. Ci יהוה YaHWeH Se va arăta şi va lupta împotriva acestor neamuri, cum S-a luptat în ziua bătăliei.
4. Picioarele Lui vor sta în ziua aceea pe Muntele* Măslinilor, care este în faţa Ierusalimului, spre răsărit; Muntele Măslinilor se va despica la mijloc, spre răsărit şi spre apus, şi se va face o vale foarte** mare: jumătate din munte se va trage înapoi spre miazănoapte, iar jumătate, spre miazăzi.                    

5. Veţi fugi atunci în valea munţilor Mei, căci valea dintre munţi se va întinde până la Aţel; şi veţi fugi cum aţi fugit de cutremurul* de pământ de pe vremea lui Ozia, împăratul lui Iuda. Şi atunci va veni** יהוה YaHWeH, Eylohim al meu, şi toţi sfinţii îngeri , împreună cu El!

6. În ziua aceea, nu va mai fi lumină; stelele strălucitoare se vor ascunde.
7. Va fi o zi deosebită*, cunoscută** de יהוה YaHWeH, nu va fi nici zi, nici noapte, dar spre seară se va arăta Lumina.

8. În ziua aceea, vor izvorî ape vii* din Ierusalim şi vor curge jumătate spre marea de răsărit, jumătate, spre marea de apus; aşa va fi şi vara şi iarna.

9. Şi יהוה YaHWeH va fi Împărat* peste tot pământul. În ziua aceea, יהוה YaHWeH va fi singurul Stăpân**, şi Numele Lui va fi singurul Nume.          

10. Toată ţara va ajunge ca şesul* Iordanului, de la Gheba până la Rimon, la miazăzi de Ierusalim; iar Ierusalimul va fi înălţat şi va rămâne liniştit la** locul lui, de la poarta lui Beniamin până la locul porţii dintâi, până la poarta unghiurilor, şi de la turnul lui Hananeel până la teascurile împăratului.

11. Ei vor locui în el şi nu va mai fi niciun blestem* în el; Ierusalimul va fi liniştit**.

12. Dar iată urgia cu care va lovi יהוה YaHWeH pe toate popoarele care vor lupta împotriva Ierusalimului: Le va putrezi carnea stând încă în picioare, le vor putrezi ochii în găurile lor şi le va putrezi limba în gură.
13. În ziua aceea, יהוה YaHWeH va trimite o mare învălmăşeală* în ei; unul va apuca mâna** altuia şi vor ridica mâna unii asupra altora.

14. Iuda va lupta şi el în Ierusalim, şi vor strânge* bogăţiile tuturor păgînilor dimprejur, aurul, argintul şi haine foarte multe.

15. Aceeaşi* urgie va lovi şi caii, catârii, cămilele, măgarii şi toate vitele care vor fi în taberele acelea.                      

16. Toţi cei ce vor mai rămâne din toate neamurile venite împotriva Ierusalimului se vor sui* în fiecare an să se închine înaintea Împăratului, יהוה YaHWeH Eylohim al oştirilor, şi să prăznuiască Sărbătoarea** Corturilor.

17. Dacă unele din familiile pământului* nu vor voi să se suie la Ierusalim ca să se închine înaintea Împăratului, יהוה YaHWeH Eylohim al oştirilor, nu va cădea ploaie peste ele.

18. Dacă familia Egiptului nu se va sui, dacă nu va veni, nu va cădea ploaie nici* peste ea; va fi lovită cu aceeaşi urgie cu care va lovi יהוה YaHWeH neamurile care nu se vor sui să prăznuiască Sărbătoarea Corturilor.

19. Aceasta va fi pedeapsa Egiptului şi pedeapsa tuturor popoarelor care nu se vor sui să prăznuiască Sărbătoarea Corturilor.
20. În ziua aceea, va sta scris până şi pe zurgălăii cailor: „Sfinţiț* pentru יהוה YaHWeH!” Şi oalele din Casa lui יהוה YaHWeH vor fi ca potirele de jertfă înaintea altarului.

21. Orice oală din Ierusalim şi din Iuda va fi închinată lui יהוה YaHWeH Eylohim al oştirilor; toţi cei ce vor aduce jertfe vor veni şi se vor sluji de ele ca să-şi fiarbă carnea; şi nu vor mai fi* canaaniţia în Casa** lui יהוה YaHWeH în ziua aceea.

aSau: negustori