Sites Grátis no Comunidades.net
Translate to English Translate to Spanish Translate to French Translate to German Translate to Italian Translate to Russian Translate to Chinese Translate to Japanese

Rating: 3.5/5 (470 votos)
ONLINE
1
Partilhe este Site...Donations for printing the Sacred Name Scriptures

Donați pentru tipărirea Scripturi cu Nume Sfinte

Donations for printing the Sacred Name Scriptures - Donați pentru tipărirea Scripturi cu Nume Sfinte

 

 


Capitolul 12
Capitolul 12

Capitolul 12

1. Prorocia, cuvântul lui יהוה YaHWeH despre Israel. Aşa vorbeşte יהוה YaHWeH care a întins* cerurile şi a întemeiat pământul, şi a întocmit** duhul omului din el:

2. „Iată, voi preface Ierusalimul într-un potir* de ameţire pentru toate popoarele dimprejur şi chiar pentru Iuda, la împresurarea Ierusalimului.                       

3. În ziua aceea*, voi face din Ierusalim o piatră grea** pentru toate popoarele. Toţi cei ce o vor ridica, vor fi vătămaţi, şi toate popoarele pământului se vor strânge împotriva lui.

4. În ziua aceea, zice יהוה YaHWeH, voi lovi* cu ameţeală pe toţi caii şi cu turbare pe cei ce vor călări pe ei; dar voi avea ochii deschişi asupra casei lui Iuda şi voi orbi toţi caii popoarelor.                     

5. Căpeteniile lui Iuda vor zice în inima lor: „Locuitorii Ierusalimului sunt tăria noastră, prin יהוה YaHWeH al oştirilor, Eylohim al lor.”
6. În ziua aceea, voi face pe căpeteniile lui Iuda ca* o vatră de foc sub lemn, ca o făclie aprinsă sub snopi; vor mistui în dreapta şi în stânga pe toate popoarele de jur împrejur, iar Ierusalimul va fi locuit iarăşi la locul lui cel vechi.                                   

7. יהוה YaHWeH va Mântui mai întâi corturile lui Iuda, pentru ca slava casei lui David şi fala locuitorilor Ierusalimului să nu se înalţe peste Iuda.
8. În ziua aceea, יהוה YaHWeH va ocroti pe locuitorii Ierusalimului, aşa că cel mai slab* dintre ei va fi în ziua aceea ca David; şi casa lui David va fi ca Eylohim, ca Îngerul lui יהוה YaHWeH înaintea lor.                                               

9. În ziua aceea, voi căuta să nimicesc* toate popoarele care vor veni împotriva Ierusalimului.               

10. Atunci voi turna peste casa* lui David şi peste locuitorii Ierusalimului un Duh de îndurare şi de rugăciune, şi îşi vor întoarce** privirile spre Mine, pe care L-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu, şi-L vor plânge amarnic cum plânge cineva pe un întâi născut.

11. În ziua aceea, va fi jale mare* în Ierusalim, ca jalea din Hadadrimon**, în valea Meghidonului.

12. Ţara se va jeli, fiecare familie deosebit*: familia casei lui David deosebit, şi femeile ei, deosebit; familia casei lui Natan**, deosebit, şi femeile ei, deosebit;

13. familia casei lui Levi, deosebit, şi femeile ei, deosebit; familia lui Şimei, deosebit, şi femeile ei, deosebit;
14. toate celelalte familii, fiecare familie, deosebit, şi femeile ei, deosebit.