Sites Grátis no Comunidades.net
Translate to English Translate to Spanish Translate to French Translate to German Translate to Italian Translate to Russian Translate to Chinese Translate to Japanese

Rating: 3.5/5 (472 votos)
ONLINE
1
Partilhe este Site...Donations for printing the Sacred Name Scriptures

Donați pentru tipărirea Scripturi cu Nume Sfinte

Donations for printing the Sacred Name Scriptures - Donați pentru tipărirea Scripturi cu Nume Sfinte

 

 


Capitolul 11
Capitolul 11

Capitolul 11

Dobitoacele curate şi necurate

1. יהוה YaHWeH a vorbit lui Moise şi lui Aaron şi le-a zis:
2. „Vorbiţi copiilor lui Israel şi spuneţi-le:
„Iată* dobitoacele pe care le veţi mînca dintre toate dobitoacele de pe pămînt:

3. Să mîncaţi orice dobitoc care are unghia despicată, copita despărţită şi rumegă.
4. Dar să nu mîncaţi din cele ce rumegă numai sau care au numai unghia despicată. Astfel, să nu mîncaţi cămila, care rumegă, dar n-are unghia despicată: s-o priviţi ca necurată.
5. Să nu mîncaţi iepurele de casă, care rumegă, dar n-are unghia despicată: să-l priviţi ca necurat.
6. Să nu mîncaţi iepurele, care rumegă, dar n-are unghia despicată: să-l priviţi ca necurat.
7. Să nu mîncaţi porcul, care are unghia despicată şi copita despărţită, dar nu rumegă: să-l priviţi ca necurat*.

8. Să nu mîncaţi din carnea lor şi să nu vă atingeţi de trupurile lor moarte: să le priviţi ca necurate*.

9. Iată* vieţuitoarele pe care să le mîncaţi dintre toate cele ce sunt în ape. Să mîncaţi din toate cele ce au aripi (înotătoare) şi solzi şi care sunt în ape, fie în mări, fie în rîuri.

10. Dar să priviţi ca o urîciune* pe toate cele ce n-au aripi şi solzi, din tot ce mişună în ape şi tot ce trăieşte în ape, fie în mări, fie în rîuri.

11. Să le priviţi ca o urîciune, să nu mîncaţi din carnea lor, şi trupurile lor moarte să le priviţi ca o urîciune.
12. Să priviţi ca o urîciune pe toate cele care n-au aripi şi solzi în ape.
13. Iată* dintre păsări, cele pe care le veţi privi ca o urîciune şi din care să nu mîncaţi: vulturul, gripsorul şi vulturul de mare;

14. şorecarul, şoimul şi tot ce este din neamul lui;
15. corbul şi toate soiurile lui;
16. struţul, bufniţa, pescărelul, coroiul şi tot ce ţine de neamul lui;
17. huhurezul, eretele şi cocostîrcul;
18. lebăda, pelicanul , corbul de mare și soiul lor;
19. barza, bîtlanul şi ce este din neamul lui, pupăza şi liliacul.
20. Să priviţi ca o urîciune orice tîrîtoare care zboară şi umblă pe patru picioare.
21. Dar dintre toate tîrîtoarele care zboară şi umblă pe patru picioare, să mîncaţi pe cele ce au fluierul picioarelor dinapoi mai lung ca să poată sări pe pămînt.
22. Iată pe care să le mîncaţi: lăcusta*, lăcusta Solam, lăcusta Hargol şi lăcusta Hagab, după soiurile lor.

23. Pe toate celelalte tîrîtoare care zboară şi care au patru picioare să le priviţi ca o urîciune.
24. Ele vă vor face necuraţi: oricine se va atinge de trupurile lor moarte va fi necurat pînă seara,
25. şi oricine va purta trupurile lor moarte să-şi spele* hainele şi va fi necurat pînă seara.

26. Să priviţi ca necurat orice dobitoc cu unghia despicată, dar care n-are copita despărţită şi nu rumegă: oricine se va atinge de el va fi necurat.
27. Să priviţi ca necurate toate acele dobitoace cu patru picioare care umblă pe labele lor: oricine se va atinge de trupurile lor moarte va fi necurat pînă seara;
28. şi oricine le va purta trupurile moarte îşi va spăla hainele şi va fi necurat pînă seara. Să le priviţi ca necurate.
29. Iată, din vietăţile care se tîrăsc pe pămînt, cele pe care le veţi privi ca necurate: cîrtiţa, şoarecele* şi şopîrla, după soiurile lor;

30. ariciul, broasca, broasca ţestoasă, melcul şi cameleonul.
31. Să le priviţi ca necurate dintre toate tîrîtoarele: oricine se va atinge de ele moarte va fi necurat pînă seara.
32. Orice lucru pe care va cădea ceva din trupurile lor moarte va fi necurat, fie vas de lemn, fie haină, fie piele, fie sac, fie orice alt lucru care se întrebuinţează la ceva; să fie pus* în apă şi va rămîne necurat pînă seara; după aceea va fi curat.

33. Tot ce se va găsi într-un vas de pămînt în care va cădea ceva din aceste trupuri moarte va fi necurat, şi veţi sparge* vasul.   

34. Orice lucru de mîncare pe care va cădea ceva din apa aceasta va fi necurat; şi orice băutură care se întrebuinţează la băut, oricare ar fi vasul în care se va găsi, va fi necurată.
35. Orice lucru pe care va cădea ceva din trupurile lor moarte va fi necurat; cuptorul şi vatra să se dărîme: vor fi necurate, şi le veţi privi ca necurate.
36. Numai izvoarele şi fîntînile, care alcătuiesc grămezi de ape, vor rămîne curate; dar cine se va atinge de trupurile lor moarte va fi necurat.
37. Dacă se întîmplă să cadă ceva din trupurile lor moarte pe o sămînţă care trebuie semănată, ea va rămîne curată.
38. Dar dacă se pusese apă pe sămînţă şi cade pe ea ceva din trupurile lor moarte, va fi necurată.
39. Dacă moare una din vitele care vă slujesc ca hrană, cine se va atinge de trupul ei mort va fi necurat pînă seara;
40. cine* va mînca din trupul ei mort îşi va spăla hainele şi va fi necurat pînă seara; şi cine va purta trupul ei mort îşi va spăla hainele şi va fi necurat pînă seara.

41. Pe orice tîrîtoare care se tîrăşte pe pămînt s-o priviţi ca necurată; să nu se mănînce.
42. Din toate tîrîtoarele care se tîrăsc pe pămînt, din toate cele ce se tîrăsc pe pîntece să nu mîncaţi; nici din toate cele ce umblă pe patru picioare sau pe un mare număr de picioare; ci să le priviţi ca o urîciune.
43. Să nu vă faceţi urîcioşi* prin toate aceste tîrîtoare care se tîrăsc; să nu vă faceţi necuraţi prin ele, să nu vă spurcaţi prin ele.              

44. Căci Eu sunt יהוה YaHWeH; voi să vă sfinţiţi şi fiţi sfinţi,* căci Eu sunt sfînt; să nu vă faceţi necuraţi prin toate aceste tîrîtoare care se tîrăsc pe pămînt.

45. Căci* Eu sunt יהוה YaHWeH, care v-am scos din ţara Egiptului ca să fiu Eylohim al vostru, şi să fiţi sfinţi**; căci Eu sunt sfînt.

46. Aceasta este legea privitoare la dobitoacele, păsările, toate vieţuitoarele care se mişcă în ape şi toate vietăţile care se tîrăsc pe pămînt,
47. ca să* faceţi deosebire între ce este necurat şi ce este curat, între dobitocul care se mănîncă şi dobitocul care nu se mănîncă.”